body { -webkit-filter: grayscale(100%); -moz-filter: grayscale(100%); -ms-filter: grayscale(100%); -o-filter: grayscale(100%); filter: gray; filter: grayscale(100%); }

เกี่ยวกับเรา

ความเป็นมา

Technicing เป็นบริษัทที่ตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองธุรกิจออนไลน์ที่กำลังเติบโตขึ้นในขณะนี้ เนื่องจากปัจจุบันในประเทศไทยเริ่มมีอินเตอร์เน็ตใช้กันแพร่หลายมากขึ้นแทบ ทุกคนมีการเชื่อมต่ออินเตอร์เนตทุกวัน แต่ความรู้ที่จะประกอบธุรกิจบนโลกออนไลน์ ร้านค้าในออนต่างๆยังมีไม่มากนัก และหลายคนยังใช้เทคนิคโปรโมทธุรกิจออนไลน์ไม่ดีพอ ดังนั้นเราจึงมีความมุ่งมั่นอยากจะให้ธุรกิจ SME ต่างๆในประเทศไทย เข้าสู่โลกออนไลน์มากขึ้น เพื่อเพิ่มยอดขาย โปรโมทธุรกิจ และสามารถทัดเทียมกับประเทศที่พัฒนาแล้ว

Technicing

ตัวอย่างผลงานที่เคยทำ

Loading...
?>